Co je Digitální pohotovost?

Za tímto projektem stojí několik obyčejných učitelů informatiky, kteří se rozhodli sdílet své znalosti a dovednosti z oblasti informačních technologií a začali poskytovat vzdálenou podporu školám a ostatním učitelům k on-line i off-line vzdělávání.

Tento unikátní projekt se nejvíce zaměřuje na menší školy, protože ty potřebují podporu nejvíce. Těmto školám učitelé z Digitální pohotovosti stále pomáhají zavádět a ovládat jednoduché on-line vzdělávací a komunikační nástroje v rámci jedné digitální platformy,  jejíž aktivní zapojování do vzdělávání si vyžádalo nedávné dlouhodobé uzavření škol.

Podpora se dostává také těm školám, které mají značně omezené technologické možnosti nebo ne všichni žáci a studenti mají možnost vlastního digitálního zařízení. 

Digitální pohotovost chce mimo jiné svou činností upozorňovat i na tato specifika, která by se měla brát v potaz.

Dílčím cílem Digitální pohotovosti je detailní mapování stavu digitálních infrastruktur a reálných potřeb a možností základních a středních škol v rámci on-line i off-line vzdělávání. 

Hlavním cílem je pak pomoci školám zavádět jednotná komunikační prostředí v rámci jedné digitální platformy. Výhodou platforem, které doporučuje Digitální pohotovost je, že jsou pro školy a pro účely vzdělávání zcela zdarma, což školám mimo jiné umožní snížit náklady na mnohdy zbytečný a drahý podobný software i hardware.

Členové Digitální pohotovosti vám a vašim zaměstnancům poskytnou odbornou podporu

S čím vám pomůžeme?

Jste škola, knihovna, obec nebo úřad?

 • kompletní instalace a nasazení on-line i off-line bezplatných výukových aplikací 
 • kompletní instalace a nasazení on-line i off-line bezplatných komunikačních nástrojů
 • nasazení jednoduchých open source redakčních publikačních systémů 
 • nasazení open source cloudových služeb 
 • nasazení open source e-learningových a mooc aplikací 
 • poskytování vzdálené on-line podpory 
 • zavedení bezplatných videokonferenčních nástrojů 
 • metodická podpora a zpřístupnění metodických a video metodických materiálů
 • realizace uživatelských a metodických školení a webinářů 
 • realizace uživatelských školení zaměřených na kybernetickou bezpečnost 
 • poradenská a konzultační činnost v oblasti moderních digitálních technologií 
 • metodická podpora a přenos dobré praxe v rámci používání moderních digitálních technologií ve vzdělávání či v rámci digitalizace veřejné správy 
 • sestavení plánu zvládání kybernetických rizik 
 • bezpečnostní ICT audit a identifikace možných kybernetických rizik 

Komu jsme pomohli?

 • ZŠ Kratonohy 
 • ZŠ Bolehošť 
 • ZŠ Suchý Důl
 • ZŠ Teplice nad Metují 
 • ZŠ Libčany  
 • ZŠ Čermná nad Orlicí
 • ZŠ Děštné v Orlických Horách
 • ZŠ Stěžery
 • ZŠ Choustníkovo Hradiště
 • ZŠ Dubenec
 • ZŠ Nepolisy
 • ZŠ Skřivany
 • ZŠ Černilov
 • ZŠ Černožice
 • ZŠ Probluz Dolní Přím
 • ZŠ Martínkovice
 • ZŠ Osice
 • ZŠ Nový Hrádek 
 • SPŠ Nové Město nad Metují
 • ZŠ Komenského Nové Město nad Metují 
 • ZŠ Malecí Nové Město nad Metují
 • ZŠ Krčín Nové Město nad Metují 
 • ZŠ a MŠ Libá 

A mnoho dalších škol. 

Tour For The Future

Ministerstvo průmyslu a obchodu vysílá napříč Českou republikou moderní pojízdnou učebnu pro technické vzdělávání. Cílem projektu je zvýšit u žáků zájem o studium technických oborů a umožnit žákům poznat současný technologický pokrok a práci s moderními technologiemi. Projekt je zaměřen rovněž na pedagogy, kteří budou mít možnost seznámit se s nově vznikající vzdělávací oblastí Člověk a technika. O program se bude starat nově vzniklý Team for the Future, který se mimo jiné bude věnovat i aktivní propagaci Národní inovační strategie Czech Republic The Country For The Future.

Co o nás řekli?

„Platforma pro on-line výuku je velmi důležitá a pokud vzniká odspoda, přímo od učitelů, většinou platí, že je jednodušší s ní pracovat. Protože kdo jiný než učitelé ví, co je na školách potřeba. Digitální pohotovost se během pandemie koronaviru osvědčila a přirozeně rozšířila, měli bychom se z toho poučit a výuku s využíváním moderních technologií dál podporovat,“ říká premiér Andrej Babiš

„Digitální kompetence a moderní technologie jsou jednou z priorit. Ani ve školství se bez nich neobejdeme, přičemž projekty jako je Digitální pohotovost ukazují, že to jde velmi jednoduše,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Učitelé, kteří spolupracují s Digitální pohotovostí 4.0, dokázali moderní platformu pro distanční vzdělávání využívat naplno, což nejen pomohlo s výukou, ale i při udržování sociálního kontaktu mezi učiteli a žáky.“ 

„Dříve naše škola vynakládala nemalé finance na různé digitální vzdělávací a komunikační nástroje. Lektoři z Digitální pohotovosti 4.0 nám ukázali, že tytéž digitální nástroje je možné získat pro účely vzdělávání zcela zdarma.“ ředitel základní školy Radim Války 

,,Jelikož jsem sám učitel, tak vím, že pro ostatní učitele, kteří nepoužívali moderní digitální nástroje v minulosti, bylo nejdůležitější ukazovat jim takové technologie a aplikace, které jsou intuitivní a jednoduché na ovládání a přitom bezpečné. Když nejsou bezpečné a například do videokonferenční místnosti se může panu učiteli přihlásit kdokoliv, který může narušovat v podstatě inkognito online výuku, tak pan učitel díky této negativní zkušenosti může ztratit důvěru v technologie a nebude je chtít dále používat. Je tedy více než důležité zohledňovat bezpečnostní stránku online i offline vzdělávání. “ zakladatel projektu Digitální pohotovost 4.0 Tomáš Hamberger 

„Nevěřila bych, jak moderní technologie mohou ulehčit učiteli zejména administrativní práci na jedné straně, a jak mohou pomoci učiteli zatraktivnit výuku žáků na straně druhé. Jde o to, aby učitelé překonali strach a získali důvěru v moderní digitální technologie. Se vším ostatním pak pomůže Digitální pohotovost 4.0.“   učitelka základní školy Andrea Burešová 

Partneři Digitální pohotovosti

Loga